qLabs® FIB Monitoring System

POC-udstyr til hurtig og præcis måling af fibrinogen

qLabs® FIB Monitoring System fra Stago/Hemosonics er et lille POC-udstyr til klotbaseret fibrinogenmåling. Her måles fibrinogen på 1 dråbe fuldblod, og resultat opnås efter max. 10 minutter. Jo lavere fibrinogen, jo hurtigere resultat. Hurtigt resultat er vigtigt for at kunne give den rette behandling til den blødende patient, f.eks. ved post partum blødning, i form af en tidlig og målrettet tilførsel af fibrinogen.

Korrelation mellem traditionel Claus-metode og qLabs er fin.

QUANTRA-instrumentet, ligeledes fra Hemosonics/Stago, måler thromboelastometri med den seneste ultralydteknik og giver en fuld profil af den blødende patient.

qLabs kan være et hurtigt og præcist alternativ til Quantra, når man ikke har behov for at teste alle parametre.

I den videnskabelige artikel “Assessing Critical Bleeding” af Sanfilippo et al. publiceret i 2023 i Thrombosis Research beskrives de udfordringer, der er ved behandlingen af kritisk blødning, og qLabs undersøges som muligt svar på disse.

Vil du vide mere?

Kontakt os for at høre mere om qLabs® FIB Monitoring System