Quantra Hemostasis

POC koagulationsinstrumentet Quantra Hemostasis fra HemoSonics kan hjælpe til at træffe beslutning om den mest optiale behandling ved kritisk blødning.

Instrumentet er udviklet til patientnær anvendelse. Det er fuldautomatisk og benytter en helt ny ultralydsteknik samt kassetter. Kassetterne er en fordel, da prøveglasset sættes direkte på uden nogen form for forbehandling. Der er tale om et fuldstændig lukket system, hvilket minimerer kontamineringsrisikoen.

  • Fuldautomatisk, lukket system
  • Hurtige og klare svare
  • Ingen afpipettering nødvendig
  • Robust og stabil
  • Direkte måling af koaglets fysiske egenskaber

Metode

Ved hjælp af SEER (Sonic Estimation of Elasticity via Resonance) foretages en direkte måling af koaglets fysiske egenskaber med god præcision. Instrumentet består af et lukket system, som ikke kræver nogen afpipettering. Metoden betyder, at instrumentet er robust og stabilt og ikke særlig følsomt overfor vibrationer.

Hurtigt, enkelt og tydeligt

Den intutive touchskærm guider brugeren ved start af analysen, og de første resultater præsenteres tydeligt i løbet af 15 minutter. Instrumentet kan opkobles til LIS, og prøvesvar kan tilmed ses på en ekstern skærm.

Kassetter

Der findes to typer af kassetter: QPlus og QStat.

Qplus-kassetten kan, udover at måle koagulationsstatus, også give svar på om der er heparinpåvirkning af koagulationssystemet.

Qstat-kassetten kan, udover at måle koagulationsstatus, også give svar på, om der er hyperfibrinolyse.

ParameterBeskrivelseKassette   
CS, Clot StiffnessBeskriver koaglets styrkeQPlus og QStat
PCS, Platelet Contribution to Clot StiffnessBeskriver trombocytternes bidrag til koaglets styrkeQPlus og QStat
FCS, Fibrinogen Contribution to Clot StiffnessBeskriver fibrinogenets bidrag til koaglets styrkeQPlus og QStat
CT, Clot TimeAngiver koagulationstidenQPlus og QStat
CTH, Clot Time HeparinaseAngiver koagulationstiden ved fravær af heparinQPlus
CTR, Clot Time RatioAngiver, om der er forlænget koagulationstid pga. heparinQPlus
CSL, Clot Stability to LysisDetekterer fibrinolyseQStat

Dokumenter

Vil du vide mere?

Kontakt os for at høre mere om Quantra Hemostasis

Diannie Boysen

Produktchef

diboy@triolab.dk