Portræt: Falck Healthcares Sundhedscenter i København

Falck Healthcares Sundhedscenter i København er centralt beliggende på Polititorvet. Her tilbydes en række forskellige sundhedsydelser, som virksomheder kan give deres medarbejdere som personalegode.


Falck Healthcares Sundhedscenter i København er centralt beliggende på Polititorvet. Her tilbydes en række forskellige sundhedsydelser, som virksomheder kan give deres medarbejdere som personalegode. Der er både tilbud om massage, kiropraktor, akupunktur, psykologhjælp – og alt muligt andet. Der er også tilbud om forebyggende helbredsundersøgelser, og det er i den afdeling, Triolab Nyt har fået lov til at komme på besøg denne gang. Her tog bioanalytiker Jette Holm rigtig godt imod os.


I hele huset er der kun 5 fastansatte medarbejdere. Der er Jette, som er bioanalytiker, en læge, to sygeplejersker og en administrativ medarbejder. Husets øvrige medarbejdere er freelancere, som kommer på forskellige dage

Husets behandlere (fysioterapeuter, massører, psykologer m.m.) har en separat kalender, styret via et bookingsystem i Falck. Afdelingen for forebyggende helbredsundersøgelser benytter læger med forskellige baggrunde. Nogle er pensionerede praksislæger, der ikke kan slippe faget, nogle har en deltidsstilling på et hospital, men ønsker mere rolige arbejdsdage ind i mellem, mens andre skriver PhD og derfor har tid til lidt praktisk arbejde indimellem.

Arbejdskalenderen for helbredsundersøgelserne tilrettelægges på den måde, at lægerne melder ind, hvornår de har mulighed og lyst til at tage en vagt. Når man så ved, hvornår der er personale til stede, kan man indkalde klienter til disse tidspunkter.

De forebyggende helbredsundersøgelser kan i princippet benyttes alle, men klienterne er primært personale, der har fået det tilbudt som personalegode, eller personale, som af hensyn til særlige forsikringsforhold skal igennem en årlig helbredsundersøgelse. De kommer altså ikke, fordi de er syge, men for at opdage evt. sygdom tidligt eller for at få konkrete, individuelle råd til at forbedre egen helbredstilstand.

Undersøgelsen er udformet strømlinet og effektivt, så klienten, inden han/hun forlader stedet, har fået langt de fleste prøvesvar og har haft mulighed for at tale om resultaterne med lægen.

Jette har selv indrettet sit kontor og sit laboratorium, som hun selv kan lide det. Det er åbent, lyst og indbydende, og der er god orden i sagerne.
SMART IDÉ: I laboratoriet har hun etableret en lille låge direkte mellem toilet og laboratorium, hvorigennem klienterne kan aflevere deres urinprøver. Det er nemt, diskret og hygiejnisk. Godt tænkt 🙂

Hvad der præcist indgår i en helbredsundersøgelse, er helt afhængigt af, hvilken aftale der er indgået med virksomheden eller forsikringsselskabet, der betaler for undersøgelsen. Men undersøgelsen starter altid hos Jette, som vejer og måler klienten, tager blodprøver og sørger for at modtage urin- og i nogle tilfælde afføringsprøve. Blodprøverne undersøges som minimum for kolesterol i blodet samt langtidsblodsukker – disse to parametre, er blandt de helt store faldgruber, og det er oftest her, klienterne har afvigende resultater. Ved de større undersøgelser testes for en bred vifte af parametre, heriblandt nyre- og levertal, væsketal og infektionstal.

Hos lægen testes blodtryk, der tales om almen tilstand, arvelige tilstande m.m. Er undersøgelsen større, indgår også arbejds-EKG, lungefunktionstest, høre- og synstest, test af nerver og sanser samt stresstest. Undersøgelsen kan således være mere eller mindre omfattende, og har klienten bekymringer ellerspørgsmål, er der også tid til det. Det er dog i den forbindelse vigtigt at pointere, at helbredsundersøgelsen er en screening, som ikke er diagnosticerende. Hvis der viser sig et afvigende svar for en klient, vil klienten blive henvist til egen læge for nærmere udredning eller behandling. I nogle tilfælde kan han blive sendt hen til en af husets egne behandlere, hvis den pågældende klients arbejdsgiver har abonnement til dette.

Selv om Jettes kontakt med klienten er kort, oplever hun den som tæt, og hvis en klient sendes videre i systemet, kan Jette godt helt personligt mangle en opfølgning på situationen.

For Jette er dagens opgaver i høj grad planlagt ud fra, hvor mange og hvilke klienter der kommer i huset den pågældende dag.

Når hun har en klient tager hun prøver og analyserer disse. Mange af de analyser Jette udJette har selv indrettet sit kontor og sit laboratorium, som hun selv kan lide det. Det er åbent, lyst og indbydende, og der er god orden i sagerne. SMART IDÉ: I laboratoriet har hun etableret en lille låge direkte mellem toilet og laboratorium, hvorigennem klienterne kan aflevere deres urinprøver. Det er nemt, diskret og hygiejnisk. Godt tænkt 🙂 fører, udfører hun på Pentra 400 fra Triolab. 

Pentra kan udføre en lang række klinisk biokemiske analyser, og Jette kører op mod 15 af disse.  Herunder kolesterol, HbA1c, kalium, natrium, levertal, nyretal, CRP og diverse enzymanalyser. Hun er i det store hele meget glad for Pentra400, som hun oplever som ”ret stabil”. Derudover fremhæver hun som en stor fordel, at man ikke kan udføre en analyse, hvis kontrollen ikke passer.

Ikke alle analyser, som tilbydes af Falck Healthcare, kan udføres i Sundhedscenteret. I de tilfælde sørger Jette for at sende prøverne til analyse eksternt. Man sender aldrig klienterne til prøvetagning eksternt – det gælder om at give dem en god og bekvem oplevelse.

Jette står også for at vedligeholde alle instrumenter i laboratoriet, og skulle der være fejl på et af instrumenterne, er det Jette selv, der laver den indledende fejlfinding, inden hun evt. tilkalder en tekniker fra leverandøren. Hun står også for indkøb af varer til laboratoriet og al kontakt til alle laboratoriets leverandører.

God, rolig stemning og hyggelige forhold for klienterne, mens de venter. Det er vigtigt, de på alle måder får en god oplevelse.

Jette har også ansvar for at undersøge markedet for hvilke analyser, som det kan være relevant at Sundhedscenter Kbh i Falck Healthcare skal tilbyde. Her skal hendes ”blækspruttekompetencer” i spil, for hun skal både se på de forskellige aspekter af analysens faglige kvalitet samt mere praktisk på tilgængelighed og pris.

Da Jette er en af de få, som altid er i huset, er der yderligere en række praktiske opgaver, der handler om selve driften af huset, der naturligt lander på Jettes bord, sådan lidt ad hoc, simpelthen fordi hun kender huset og dets rutiner. Vi oplevede ved selvsyn, hvordan hun hele tiden havde flere bolde i luften, da flere kollegaer lige stak lige hovedet ind med diverse ærinder, mens vi var på besøg.

Jettes dagligdag er således meget varieret, og det trives hun med. Hun sætter stor pris på at kunne hjælpe til i alle mulige forskellige sammenhænge.

Og ligesom arbejdet er varieret, er arbejdstiden også meget fleksibel. Nogle gange kan en virksomhed ønske, at personale fra Sundhedscenteret kommer ud til dem og foretager helbredsundersøgelserne der. Når det sker, skal der lægges rigtig mange timer i jobbet på én gang. Det sker ca. 4-10 gange om året. Derudover skal Jette selvfølgelig være i Sundhedscenteret, når der er klienter, men hvordan hendes øvrige arbejdstid tilrettelægges, det bestemmer hun selv. Vi kunne fornemme, at denne frihed var et kæmpestort plus for hende.

Sammen med den store frihed og selvbestemmelse følger også et stort ansvar. Som Jette forklarede, så er der faktisk ikke ret gode muligheder for, at hun kan få hjælp til sine opgaver, hun må i høj grad selv løse sine faglige udfordringer. Én ting er, at hun er eneste bioanalytiker på stedet, en anden ting er, at de kollegaer, der ikke kommer fast i huset (hvilket jo er langt de fleste), ofte ikke kender hendes opgaver godt nok til at kunne fungere som backup. Så Jette giver helst ikke op, og man kunne tydeligt mærke på hende, at hun generelt satte en stor ære i at klare det meste selv – hun gav klart udtryk for faglig stolthed og stort engagement.

Når der er brug for en decideret vikar i laboratoriet, er det husets fastansatte sygeplejerske, der tager tjansen og løser de mest presserende opgaver.

I Århus har Falck Healthcare et tilsvarende tilbud om helbredsundersøgelser. Her sidder Tina Meng i samme position som Jette, og hun er Jettes sparringspartner i forskellige situationer. Tina er f.eks. rigtig god til IT, kvalitetsikring, procedureskrivning og opdatering, som Jette sagde, mens Jette har en større interesse for statistik, driftsopgaver og indkøb. På den måde kan de to bioanalytikere supplere hinanden på en rigtig god måde på fagligt plan. 

De var også en god støtte for hinanden, da de på samme tid købte en Pentra 400 fra Triolab og skulle have den kørt ind. Den første af de to Pentraer blev installeret i Århus, og i den forbindelse tog Jette med til Århus, så de kunne sætte sig ind i tingene sammen. Og da den næste Pentra blev installeret i København havde Tina fået arbejdet med den så meget ind under huden, at hun kunne hjælpe Jette gennem de første begyndervanskeligheder. 

Jette og Tina kan også bruge hinanden mere socialt. Da der ikke er så mange fastansatte i huset, hverken i København eller i Århus, kan det være lidt svært at knytte stærke kollegiale bånd, så også på den måde er det dejligt, at de to har hinanden – det gør, at jobbet ikke bliver ensomt.

Jette har fortalt os om en arbejdsplads og et job som hun oplever som helt unikt og værdsætter højt. 1000 tak til Jette for en rigtig spændende dag 🙂