Portræt: Medical Office

Medical Office, Privat lægeklinik med maritim medicinsk ekspertise – og COVID-19-testcenter for ansatte hos A.P. Møller Mærsk

I januar 2021, da coronapandemien var på højeste i Danmark, blev det besluttet at oprette et internt privat COVID-19-testcenter til de ansatte i virksomheden A.P. Møller Mærsk hos lægeklinikken Medical Office. Triolab kunne tilbyde hurtig PCR og blev udvalgt som leverandør til denne opgave.

Medical office og historien bag 

Vi kender alle vores store rederigigant A.P. Møller Mærsk. Især her i Danmark, men også globalt, er A.P. Møller Mærsk et stort og velrenommeret navn. Lige så ikonisk er lægekontoret i Amaliegade for søfolk landet rundt. Klinikken har maritim medicinsk ekspertise og har undersøgt søfarende i mere end 100 år. Lægekontorets historie kan dateres tilbage til 1906, hvor dets formål på daværende tidspunkt var at undersøge søfarende, inden de danske handelsskibe skulle stævne ud.

Medical Office har i mange år været en del af Danske Rederier, men er i dag af etiske årsager adskilt herfra som et datterselskab med sin egen bestyrelse, der repræsenterer alle arbejdsmarkedets parter. Klinikken tilbyder derfor i dag medicinske tjenester til både erhvervslivet og private kunder.

Klinikken har fortsat en del kunder med forbindelse til shipping- og offshoreindustrien, hvilket gør, at en stor del af deres klienter er udenlandske kunder. I dag er Medical Office en moderne medicinsk klinik skønt beliggende i det indre København. Klinikken har fokus på service, og der tilbydes rejsevaccinationer, sundhedsundersøgelser i forhold til erhverv, forebyggende helbredsundersøgelser/sundhedstest med fitnesstest og generelle lægehøringer for private. Der udstedes også certificering i forhold til emigration til udlandet samt lægeerklæringer for arbejde eller studier, hvor det er påkrævet.

A.P. MØLLER MÆRSK

Virksomheden A.P. Møller Mærsk blev grundlagt i 1904 i Svendborg af Arnold Peter Møller og er i dag en verdensomspændende institution med over 83.000 medarbejdere på globalt plan.

Det hele startede med et indkøb af en dampfærge til shipping for i dag at have ændret karakter til et totalservicefirma, der dækker alle led i kæden inden for søfart, shipping, detailhandel og energi. Tidligere har A.P. Møller Mærsk også gjort sig inden for informationsteknologi samt rute-charter-flyvninger

A.P. Møller Mærsk er et økonomisk sundt firma og indbegrebet af dansk maritim søfart – et ikon som vi som danskere er stolte af.


Medarbejderne er utroligt glade for deres arbejdsplads !

  • Flad struktur – Alle har indflydelse på planlægning, koordinering af opgaver og udførelse heraf. Dette gælder både sygeplejerskerne Louise, Amalie, Trine og de 3 læger Mette, Henrik og Ulla.
  • Fleksibilitet og godt samarbejde kollegaerne imellem – Har stor betydning for en tryg og sjov hverdag i arbejdslivet, især når travlheden sætter ind, som den har gjort i forbindelse med corona.
  • Skiftende opgaver – De 3 sygeplejersker, Louise, Amalie og Trine, fortæller, at de sætter stor pris på de skiftende opgaver. Som en service tilbyder Medical Office eksempelvis for øjeblikket at vaccinere shipping- og offshoreindustrien ude i felten, hvilket lige nu er med til at gøre hverdagen meget alsidig.

Funktion som privat COVID-19-testcenter for ansatte hos A.P. Møller Mærsk 

Coronapandemien lagde hele verden ned i 2020, med et budskab fra verdens ledere om at lukke lande ned og være i højeste beredskab. Dette medførte i Danmark, at alle storcentre, butikker og kulturliv måtte lukke ned med store økonomiske konsekvenser. Lægehuse og hospitaler blev adviseret om at udsætte eller nedjustere alle ikke-kritiske konsultationer og operationer til et minimum. Arbejdsmarkedet generelt blev adviseret om at have skiftende arbejdstider og i så vidt muligt omfang arbejde hjemme for at leve op til reglerne om forsamlingsforbuddet. Mundbind, afstand og håndsprit blev afgørende faktorer for at kunne bevæge sig ud af hjemmet. 

Efter 7 måneder i denne skræmmende situation blev der løsnet op for mulighederne for at få Danmark i gang igen under forsvarlige rammer. Dette var startskuddet til at vende skuden og sigte mod lysere tider ”med rettidig omhu”, hvilket som bekendt er A.P. Møller Mærsks motto. Arbejdstagere, der mødte ind på deres arbejdsplads, blev nu opfordret til at lade sig teste løbende, men hos A.P. Møller Mærsk gik de skridtet videre og besluttede at lade deres eget interne COVID-19-testcenter oprette hos Medical Office. Triolab havde tidligt i pandemiens forløb været i kontakt med A.P. Møller Mærsk med henblik på levering af COVID-19- test, en mulighed der nu skulle blive en realitet

Faciliteterne hos Medical Office viste sig at være helt optimale til at oprette sådan et testcenter. Der blev oprettet et bookingsystem, og klienten kunne derfra følges lige fra booking, til svaret blev udleveret. Der blev fastlagt dedikerede tidsrum, hvor podninger kunne foretages, og selve podningen foregik i en anden del af huset, så der ikke var færdsel i selve klinikken. Klienter blev lukket ind én ad gangen, og afmærkninger og instrukser om ønsket adfærd, afstand, håndsprit og mundbind blev fulgt til punkt og prikke.

Og sidst, men absolut ikke mindst, mødte et kompetent, veloplagt, positivt og fleksibelt personale ind for alle hverdage at varetage denne samfundskritiske opgave til UG.

Mette Gabriel, som er administrerende direktør hos Medical Office og uddannet speciallæge inden for almen medicin, beretter, at der i forbindelse med testcenteret måtte ansættes en ekstra sygeplejerske samt op til 4 superviserede medicinstuderende for at de kunne løfte opgaven med de mange nye prøver.

Hele dette setup kunne ikke have været arrangeret og udført mere professionelt, end det blev i samarbejdet mellem A.P. Møller Mærsk, Medical Office og Triolab.

Hurtig PCR til diagnosticering af COVID-19

For at kunne tilbyde medarbejdere hos A.P.Møller Mærsk den mest sikre og sensitive test muligt, ønskede A.P. Møller Mærsk en PCR-test. Dette kunne lade sig gøre med VitaPCR-instrumentet, der på bare 20 minutter kan give et svar med en specificitet på 100 % og en sensitivitet på >95 %.

VitaPCR samt de tilhørende COVID-19-test fungerede optimalt hos Medical Office, da PCR-materialet er frysetørret og derfor ikke behøver opbevaring i fryser eller på køl. 

Podningen hos Medical Office foregår således, at den fuldt beskyttede poder fører en steril podepind af mærket Copan ned i øverste del af halsen og drejer grundigt rundt i hver side af halsen

Derefter opløses podematerialet i en tilhørende buffer, som til dels lyserer/ødelægger eventuel virus, men samtidig bevarer RNA-materiale fra eventuel virus. 

Prøven transporteres derfra videre til klinikken, hvor prøven grundigt rystes/vortexes for at sikre en fuldstændig lysering. Derefter overføres en bestemt mængde inokuleret buffer til den frysetørrede PCR-test. Prøven centrifugeres kort og overføres til PCR-maskinen.

I PCR-maskinen foregår en syntetisk reaktion, hvor RNA kopieres i stor skala. Denne reaktion efterligner egentlig kroppens egen måde at regenerere sine celler på; bare i et rør. Selve denne RT-PCR kopierer stykker af genet fra et konserveret område fra almindelig SARS-CoV og et stykke af det N-kodende (nucleocapsid) gen fra SARS-CoV-2. Den inkorporerede kontrol sikrer, at PCR-reaktionen forløber korrekt, og at PCR-reaktionen ikke er skyld i et falsk negativt svar.

Resultatet er klar efter bare 20 minutter, og alle testsvar rapporteres elektronisk til SSI. Hvis det ønskes, og der er behov herfor, kan der udskrives et certifikat. Hvis prøven er positiv, foretages endnu en podning, og prøven sendes til SSI, som overtager yderligere udregning og den videre korrespondance med klienten.

COVID-19-svar på VitaPCR-instrumentet

Således kan Medical Office nu skrive Molekylærdiagnosticering med på deres CV. Og for medarbejderne er der ingen tvivl om, at VitaPCR-testen har gjort en forskel. Mette Gabriel udtaler, at det har betydet alt. ”Der er ingen tvivl om, at vi ikke kunne løfte den opgave for A.P. Møller Mærsk, hvis ikke vi havde haft denne mulighed”.

Hvad med Vita PCR fremover 

Der findes andre assays til VitaPCR, hvor Streptococcus A er mulig interessant for Medical Office, men for nu bliver instrumenterne udelukkende brugt til test af COVID-19.

Selvom antallet af test faldt henover sommeren, holdes der stadig øje med eventuelle smitteudbrud, og personalet hos A.P. Møller Mærsk testes til stadighed. Derudover testes personale og gæster hos Mærsk før udrejse fra Danmark. 

Der også stadig tilrejsende fra dele af verden, hvor COVID-19 stadig er et stort problem, og især i søfarten er der brug for en negativ PCR-test. Derfor vil der fortsat være brug for at kunne afgive et hurtigt og sikkert svar. 

I nærmeste fremtid vil det måske blive muligt at få målt på mængden af antistoffer mod COVID-19, da det er en indikator for, om en revaccination vil blive nødvendig. Dette job kan VitaPCR-instrumentet dog ikke udføre, men samarbejdet med Triolab fortsætter forhåbentlig længe endnu.

Vi I triolab synes, det har været spændende at følge Medical Doctor i denne proces, og vi ønsker jer al mulig held og lykke med fremtiden. 

Sygeplejerske Trine (t.v.) og Triolabs Sophia (t.h.)