Konfirmering

Fujirebio är ett internationellt diagnostiskt företag som utvecklar och marknadsför diagnostiska analyser inom infektionssjukdomar. Fujirebioanalyser är speciellt framtagna för konfirmering av Positiva resultat.

Inno-LIA ™ HCV Score är en linje immunologiska test för detektion av antikroppar mot humant hepatit C-virus i humant serum eller plasma. Den är avsedd för användning som ett kompletterande test på humant serum eller plasmaprover som befunnits vara reaktiva i en anti-HCV screeningförfarande. Fujirebio har också analyser med samma teknik för HIV, HTLV och Syfilis. Autoblot 3000 är ett Instrument för att automatisera procedurerna.