Blodgas

Vi erbjuder högkvalitativa blodgasinstrument från vår leverantör Radiometer Medical i Köpenhamn.

Vi kan dessutom erbjuda ett unikt mervärde med FlexQ modulen, som optimerar arbetsflödet och reducerar de preanalytiska felen. Dessutom sparar FlexQ modulen tid, så att Ni kan få tid över till Patienten. Inom företaget har vi ”TEAM blodgas”, en grupp bestående av 12 personer, med specialkunskap inom blodgas.

Vi erbjuder våra kunder bästa möjliga instrument, reagens- och applikationssupport samt all support som berör tekniska frågar samt IT. Vi har återkommande fördjupade Blodgaskurser hos vår leverantör Radiometer i Köpenhamn två gånger per år. Utbildningen sker i Triolabs regi och användarna får en fördjupad inblick i bl.a preanalys, kalibreringar, kontroller, mjukvaran och elektroder och dess hantering.

Inom området blodgas har Radiometer under en lång tid varit ett av de främsta företagen, gällande såväl analys kvalité som reagens- och instrumentutveckling. Radiometer AS fortsätter att investera mycket kapital i forskning och utveckling för att säkerhetsställa sin position som det ledande företagen inom blodgas. Radiometer har sitt huvudkontor i Köpenhamn där även forskning, utveckling, produktion och lager finns. Radiometer AS är ett väletablerat företag med cirka 60 års erfarenhet inom blodgas, vilket garanterar Er som kund ett tryggt och stabilt leverantörsförhållande, samt mycket god support från Triolab och Radiometer Medical.