Historie

Triolab AS blev grundlagt i december 1991 af tre personer fra Triolab AB (Sverige) og Finn Ulbæk Andersen (Danmark). Disse fire personer havde alle lang erfaring inden for diagnostikabranchen.

Fra begyndelsen var målsætningen koncentreret omkring salg af diagnostiske test og instrumenter inden for koagulation. Hovedagenturet var Diagnostica Stago, en af verdens førende producenter af produkter til koagulationsdiagnostik.

Efterhånden som Triolab voksede, blev virksomheden udvidet med både nye agenturer og mere personale, og Triolab blev kendt for god service og et højt personligt engagement og opnåede først og fremmest en stærk position inden for koagulation. Dette blev senere udvidet til også at gælde inden for andre specialområder. Vi kan i dag tilbyde produkter, service og support inden for koagulation, hæmatologi, immunologi, klinisk biokemi, mikrobiologi, molekylærdiagnostik, mikroskopi, patologi, POC og den præanalytiske fase samt veterinærdiagnostik.

Efterhånden som Triolab fik generalagenturer for hele det nordiske marked, blev et distributionsnet opbygget, og i dag er vi et af nordens førende diagnostikaforetagender. I tæt samarbejde med vores leverandører arbejder vi med kundetilpassede løsninger for test, instrumenter og service inden for alle vores områder.

Den 1/1 2017 trådte Finn Ulbæk Andersen efter 25 år tilbage fra posten som Triolabs Administrerende Direktør og gik pr. 31/8 samme år på pension.

Gert Pynt Andersen, som havde været ansat i Triolab siden år 2000, først som produktchef på koagulationsområdet og siden som salgs- og markedschef, overtog stafetten. Gert stod i spidsen for Triolab i en periode på 5 år, hvor Triolab gennemgik en enorm udvikling med stor vækst og god fremgang.

Pr. 1/1 2022 blev Neel Noel, Triolabs tidligere salgs- og markedschef, udnævnt til ny administrerende direktør for Triolab.

Finn Ulbæk Andersen - Grundlægger og administrerende direktør 1991-2017

Gert Pynt Andersen - administrerede direktør 2017-2022

Neel Noel - administrerede direktør pr. 1/1 2022