GenMark

ePlex udfører multiplex PCR, som på 60-90 minutter kan påvise op til 27 patogener og resistensgener i ePlex-paneler valgt ud efter patientens syndrom.

ePlex-panelerne udføres i kassetter indeholdende alle reagenser, og opsætningstiden er mindre end 2 minutter.

 

ePlex BCID-panelet er designet for patienten og optimeret for laboratoriet til hurtig detektion af patogener og tilhørende resistensgener i en positiv bloddyrkning, hvorved hurtig relevant behandling kan iværksættes.

Hurtig molekylær diagnostik af sepsis har vist sig at forbedre patientens overlevelsesmuligheder, optimere brugen af antibiotika og reducere hospitalets samlede omkostninger.

ePlex BCID består af tre separate paneler:

  • BCID-GP Blood Culture Identification Gram-Positive Panel
  • BCID-GN Blood Culture Identification Gram-Negative Panel
  • BCID- FP Blood Culture Identification Fungal Pathogen Panel

 

ePlex RP-panelet identificerer hyppigt forekommende virale og bakterielle mikroorganismer associeret med øvre luftvejsinfektioner fra en svælgpodning.

Det omfattende ePlex RP-panel forbedrer behandlingen af patienten ved at identificere patogener, som ofte overses ved traditionelle metoder. Hurtig og præcis bestemmelse af årsagen til luftvejsinfektionen har vist sig at reducere indlæggelsestid og længden af isolation.

 

Følgende kit er under udvikling:

ePlex GI-panel til påvisning af bakterier, virus og parasitter associeret med gastrointestinale infektioner fra fæcesprøver.

ePlex CNS-panel til påvisning af bakterier, virus og svampe associeret med infektioner i centralnervesystemet fra spinalvæsker.

Kontakter

Majken Sønderholm
Helle Skov Morgenstjerne
Produktchef