Bullet Pro

Automatisk DNA-oprensningsinstrument til high throughput. Oprenser DNA/RNA vha. af magnetisk partikelteknologi.  Bullet oprenser i mikrotiterplader og er derfor velegnet til laboratorier, der har et stort antal prøver, der skal oprenses. 

  • Mulighed for oprensning fra mange forskellige typer af materiale: blod, væv, fæces, bakterier og vira
  • Oprensning af 96 prøver på 1,5-2,5 timer, afhængigt af protokollen
  • Færrest muligt bevægelige dele for et minimum af vedligehold 
  • Reduceret kontaminationsrisiko pga. unikt lukket pipetteringssystem med indbygget UV-dekontaminering 
  • Indbygget PC og stregkodelæser samt mulighed for opkobling til LIMS

Kontakter

Majken Sønderholm
Helle Skov Morgenstjerne
Produktchef