Arrow

Automatisk DNA-oprensningsinstrument til low throughput. Oprenser DNA/RNA vha. af magnetisk partikelteknologi.

  • Mulighed for oprensning af mange forskellige typer af materiale: blod, væv, fæces, bakterier og vira 
  • Mulighed for oprensning af op til 12 prøver simultant, på ca. 40 min, afhængigt af protokollen
  • Færrest muligt bevægelige dele for et minimum af vedligehold
  • Reduceret kontaminationsrisiko pga. helt unikt lukket pipetteringssystem med indbygget UV-dekontaminering

Kontakter

Majken Sønderholm
Helle Skov Morgenstjerne
Produktchef