ABL800 FLEX

qwerty qwertyuik

Enkel, säker, snabb
ABL800 FLEX är en vidareutveckling av ABL700 serien.
ABL800 FLEX analyserar allt från pH, pCO2, pO2, oximetri, bilirubin och elektrolyter till metaboliter på endast 95µl.
 
Maximera patientsäkerheten och spara tid!
FlexLink är en mjukvara som minimerar felkällorna vid blodgasanalys genom att para ihop spruta med patient och operatör. Tillsammans med den unika safePico sprutan och den automatiska blandningen på instrumentet reduceras de preanalytiska felen till ett minimum.
Provsvaren skickas sedan till den plats ni önskar, till patientmonitorn eller LIS journalsystem. Helt automatiskt!
FlexLink tillsammans med ABL800Flex ger 1st Automatic; världens första helautomatiska blodgassystem!
För mer information, kontakta oss.

Kontakter