LaCAR

Produktgruppe:

Molekylærdiagnostik (Genetik)

Produkter:

PCR SNP-detektion.

Land:

Belgien

Hjemmeside:

http://www.lacar-mdx.com/

 

LaCAR er et nyt belgisk firma, som har udviklet et lille, hurtigt og nemt Point-Of-Care instrument (LC-Genie III) med tilhørende brugsklare reagenser til detektion af Faktor II, Faktor V, HFE, MTHFR og seglcelleanæmi. Teknologien er baseret på loop-medieret isotermal amplifikation (LAMP) med smeltepunktsanalyse.