Triolab stolt af sine bidrag til den succesfulde Køgebus, verdens første mobile laboratorium

Triolab har gennem de seneste år været en væsentlig del af et spændende projekt, som er idéudviklet og iværksat af Overlæge Pierre Bouchelouche, Klinisk Biokemisk Afdeling, Køge Sygehus, nemlig ”Det mobile laboratorium” også kaldet ”Køgebussen”. Bussen er verdens første mobile laboratorium og har som formål at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser på sygehuset samt mindske afstanden mellem borger og sygehus.

Bussen har gennem 2 år kørt på vejene i Køge kommune – ud til borgere og kronisk syge patienters eget hjem.

Det er Køge Kommunes praktiserende læger, der kan rekvirere bussen til deres patienter. Når bussen ankommer til borgerens hjem, bliver borgeren tilset af en sygeplejerske, og en bioanalytiker tager de nødvendige prøver. Prøverne analyseres straks i Køgebussen ude hos borgeren, og på mindre end 30 minutter foreligger analyseresultaterne. Resultaterne forelægges allerede her den rekvirerende læge, som tager stilling til borgerens videre behandling. Og først derefter kører bussen videre.

For at kunne give denne service er Køgebussen udstyret med flere forskellige sygehuslaboratorieinstrumenter til måling af blod- og urinprøver. Triolabs bidrag til bussen er instrumenter fra vores leverandør Horiba Medical. Mere præcist en Pentra 400 til måling af biokemiske markører og en Micros til måling af hæmatologiske parametre.

Den grundige undersøgelse i eget hjem sparer i første omgang borgeren for en besværlig tur til lægen eller på sygehuset, og de kendte rammer for undersøgelsen giver langt større tryghed for mange. Dertil kommer, at en del borgere efter undersøgelsen faktisk kan behandles i hjemmet og dermed slipper for indlæggelse.

Data fra tidsskriftet ”Nationale mål 2017” fortæller, at bussen det første år har besøgt ikke færre en 550 borgere. Samtlige praktiserende læger i Køge Kommune har benyttet ordningen, og af disse første 550 tilsete borgere blev ca. 64 % behandlet i eget hjem, 27 % blev indlagt inden for 24 timer og 9 % blev indlagt inden for 7 dage.

Det er ambitionen, at ordningen på sigt skal dække flere kommuner, og flere omegnskommuner har allerede vist stor interesse. Vi håber også, at bussen kan være til inspiration for andre regioner.

Vi har i Triolab været rigtig glade for at kunne bidrage til den store gevinst, Køgebussen er for borgerne og samfundet. Samtidig har vi altid været glade for det fantastiske samarbejde med alle involverede i projektet. Vi er stolte af at være det naturlige valg for vores kunder inden for de segmenter, vi forhandler – det er netop Triolabs vision.

Vi i Triolab er altid klar til at støtte op om innovative projekter som dette og vil altid gerne give vores bidrag til at finde den rette løsning.

Hvis du ønsker at høre mere om projektet eller vores produkter og løsninger, er du velkommen til at kontakte Salgs- og Markedschef Neel Noel: [email protected]

 

                                         Teksten er godkendt af Pierre Bouchelouche.